Παρουσίαση της πρότασης του ΕΚΠΑ χθες στα Ψαχνά, για αναβάθμιση του ΤΕΙ Χαλκίδας σε Συγκρότημα Ευρίπου του Πανεπιστημίου Αθήνας, με την παρουσία του υπουργού παιδείας,Παρουσιάστηκε χθες, στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ Χαλκίδας στα Ψαχνά, από τον αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ Θωμά Σφηκόπουλο, η πρόταση του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας για τη μετεξέλιξη του ΤΕΙ Χαλκίδας σε Συγκρότημα Ευρίπου του ΕΚΠΑ, με την ευκαιρία της παρουσίας του υπουργού παιδείας Κώστα Γιαβρόγλου, και με την παρουσία των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης της περιοχής.
Σύμφωνα με την πρόταση του ΕΚΠΑ, το Συγκρότημα Ευρίπου θα περιλαμβάνει πανεπιστημιακές σχολές και δημιουργούνται :
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών και Διαχείρισης Λιμένων
Τμήμα Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας
Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου
Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας, με δύο Τμήματα.
Ακόμη:
Στη θέση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ να ιδρυθεί Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών και Διαχείρισης Λιμένων, το οποίο θα ανήκει στη Σχολή Οικονομικών  και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, και θα έχει έδρα τα Ψαχνά.
Στη θέση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ, να ιδρυθεί Τμήμα Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, το οποίο με έδρα τα Ψαχνά θα ανήκει στη Σχολής Θετικών Επιστημών  του ΕΚΠΑ που μετονομάζεται σε Σχολή  Θετικών Επιστημών  και Τεχνολογίας.
Την ίδρυση με έδρα τα Ψαχνά Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, το οποίο θα ενταχθεί στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
Την ίδρυση στη Χαλκίδα ή τα Ψαχνά, μιας νέας Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας με δύο Τμήματα, το τμήμα Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και το Τμήμα Διατροφολογίας και Διαιτολογίας.
Συμπληρωματικά , στο πλαίσιο ίδρυσης των νέων Τμημάτων και της νέας Σχολής, το ΕΚΠΑ προτείνει να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν διεπιστημονικά Προγράμματα Σπουδών  σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα τα Προγράμματα Σπουδών΅Τεχνολογία Τροφίμων και Αγροτικών Προϊόντων, Τεχνολογίας Διαχείρισης Ενέργειας, Αποβλήτων, και Κλιματικής Αλλαγής και  Αξιοποίηση Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς.
Η διδασκαλία θα μπορεί να γίνεται στις εγκαταστάσεις στην περιοχή της Χαλκίδας ή της Αθήνας.
Στο πλαίσιο ανάπτυξης  του Συγκροτήματος Ευρίπου του ΕΚΠΑ, θα δημιουργηθεί και η Τεχνόπολη Ευρίπου στην περιοχή  Βοιωτίας-Ευβοίας και θα δρομολογηθεί η σταδιακή εγκατάσταση σε αυτή πανεπιστημιακών και γενικότερα Ερευνητικών Μονάδων Καινοτομίας και Πολιτισμού.
Επίσης θα μελετηθεί η σκοπιμότητα και βιωσιμότητα λειτουργίας στη Θήβα των διετών Προγραμμάτων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης:
Στελεχών  στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Εμπόριο,
Τεχνικών Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τεχνικών Φαρμακευτικών Προϊόντων
Βοηθών Λογιστών, και,
Στελεχών Διεθνούς Μάρκετινγκ.
Αρχική Χρηματοδότηση Εξοπλισμού των νέων Τμημάτων και αναβάθμισης των υποδομών
Σύμφωνα με την πρόταση όλες οι κτηριακές υποδομές και ο επιστημονικός και λοιπός εξοπλισμός του ΤΕΙ, καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο, μετεγγράφονται αυτοδίκαια στα περιουσιακά στοιχεία του ΕΚΠΑ.
Το ύψος του τακτικού προϋπολογισμού για τα λειτουργικά έξοδα και του ΠΔΕ, καθώς και το κόστος σίτισης, που αντιστοιχεί στο ΤΕΙ στη Χαλκίδα - Θήβα θα μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στο ΕΚΠΑ και θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τη γενικότερη τάση σε όλα τα Πανεπιστήμια.
Αμέσως μετά την ένταξη των περιουσιακών στοιχείων και του προσωπικού του ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα πρέπει να εξασφαλιστεί και να διατεθεί στο Πανεπιστήμιο ένα εφάπαξ επιπλέον ποσό από το ΠΔΕ, ύψους περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ, για την αγορά και εγκατάσταση του αρχικά απαραίτητου επιστημονικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των Τμημάτων του Συγκροτήματος Ευρίπου καθώς και το αναγκαίο ποσό για την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων.
Νέες θέσεις ΔΕΠ
Σε ότι αφορά στην στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό σύμφωνα με την πρόταση οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στην πρόσληψη ωρομισθίων διδασκόντων στα Τμήματα του ΤΕΙ θα διατεθούν από το 2020 για θέσεις ΔΕΠ των νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, οι οποίες θα προκηρυχθούν τουλάχιστον ένα έτος πριν. Δεδομένου ότι το γεγονός αυτό είναι πρακτικά δημοσιονομικά ουδέτερο, ορισμένες επιπλέον θέσεις ΔΕΠ θα πρέπει να διατεθούν στα Τμήματα αυτά επιπλέον των θέσεων που δίδονται για τα υπάρχοντα Τμήματα. Όλα τα νέα Τμήμα και οι προτεινόμενες δομές θα στελεχωθούν άμεσα από τουλάχιστον 8 νέα μέλη ΔΕΠ, γεγονός που απαιτεί περίπου 50 νέες θέσεις.
Χρονοδιάγραμμα Λειτουργίας Τμημάτων του Συγκροτήματος Ευρίπου
Επιδίωξη είναι τα τρία πρώτα Τμήματα του Πανεπιστημίου στο Συγκρότημα Ευρίπου (Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλιακών Σπουδών, Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου) και το Κέντρο Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας και Επιστήμης Δεδομένων να λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και τα δύο υπόλοιπα της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας (Τμήμα Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και  Τμήμα Διατροφολογίας και Διαιτολογίας) καθώς και τα διατμηματικά Προγράμματα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2020 -2021. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο τρέχον έτος θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και διοικητικές πράξεις στα δύο Ιδρύματα, να έχουν ψηφιστεί οι νομοθετικές ρυθμίσεις και να έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις όπου απαιτείται. Από το 2019, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες προκήρυξης των θέσεων ΔΕΠ και προμήθειας του απαιτούμενου επιστημονικού και άλλου εξοπλισμού. Επίσης, θα έχει γίνει η καταγραφή της περιουσίας και του προσωπικού που θα ενταχθεί στο ΕΚΠΑ και θα ξεκινήσει η οργάνωση και εγκατάσταση των νέων δομών.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μανώλης Χιώτης: ''Έφυγε'' σαν σήμερα - Στον ιστορικό μώλο της Σκάλας Ωρωπού το 1970, τραγούδησε το Ροδόσταμο

Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του πανεπιστήμιου Αθήνας, με έδρα τα Ψαχνά, της σχολής οικονομικών και πολιτικών επιστημών, με σ/ν του υπουργείου Παιδείας

Σε εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιταλία, το γενικό λύκειο Σκάλας Ωρωπού "Μίκης Θεοδωράκης"

Στο "Σπίτι με τ’ Αγάλματα" η εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Χαλκίδας, για την τέχνη και την τεχνική του κεντήματος της Αυλωνίτικης φορεσιάς

Το Γυμνάσιο του Αυλώνα, στην εκπομπή "ΕΡΤ Report", της ΕΡΤ1