Δημιουργία συνδυασμού που ενώνει την κοινωνία του Ωρωπού


Του Γιώργου Γιαμαρέλου

Προτάσεις
Επανερχόμενοι στο θέμα των προσεχών εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση ευχόμεθα καλή χρονιά με υγεία, αισιοδοξία, αγάπη, πίστη. Φώτιση, αποφασιστικότητα και έμπνευση για όλους μας. Εκτιμούμε ότι είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στις μέχρι τούδε προτάσεις μας:
Δημιουργία συνδυασμού που ενώνει την κοινωνία του Ωρωπού.
Επιλογή υποψήφιου δημάρχου Ωρωπού πέρα από το εγώ του καθένα μας. Τιμητική εκδήλωση για όλους τους διατελέσαντες (κατά την τελευταία τριακονταετία) δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων του Καλλικράτειου δήμου Ωρωπού.
Αξιοποίηση της επιθυμίας για κοινωνική προσφορά και δράση, του κάθε δημότη ή φίλου του Ωρωπού.
Δημιουργία ομάδων εργασίας με συγκεκριμένο σκοπό και στόχο.
Οι μέχρι τούδε διακηρυχθείσες αρχές μας:
Ο συνδυασμός αυτός έχει πατριωτικό και δημοκρατικό χαρακτήρα.
Ο συνδυασμός αυτός διακηρύσσει την ακλόνητη πίστη του στο σύνταγμα και τους νόμους του κράτους.
Ο συνδυασμός αυτός έχει αυστηρά υπερκομματικό χαρακτήρα.
Ο συνδυασμός αυτός δέχεται - ισότιμα - τον κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την, τυχόν, κομματική του προτίμηση ή ένταξη σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. Ο συνδυασμός αυτός στοχεύει στον γόνιμο διάλογο και την λήψη αποφάσεων με την, κατά το δυνατόν, ευρύτερη αποδοχή.
Ο συνδυασμός αυτός δέχεται την - αιτιολογημένη - κατά συνείδηση ψήφο του κάθε δημοτικού συμβούλου.
Ταξινόμηση των θεμάτων του δήμου Ωρωπού
Κατά την δική μας θεώρηση, τα θέματα του δήμου Ωρωπού (όπως και κάθε δήμου) ταξινομούνται στις παρακάτω, τρείς, αλληλοσυνδεόμενες κατηγορίες.
Κατηγορία 1η: Τα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη.
Κατηγορία 2η: Τα θέματα της ανάπτυξης του δήμου Ωρωπού.
Κατηγορία 3η: Τα θέματα που σχετίζονται με την συνεργασία και συνέργεια άλλων δήμων, της περιφέρειας ή και άλλων περιφερειών, των υπηρεσιών του κράτους καθώς και υπηρεσιών και προγραμμάτων της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Προσεχώς θα αναφερθούμε διεξοδικά στην κάθε κατηγορία των θεμάτων αυτών. Επί του παρόντος κρίνουμε χρήσιμο να θέσουμε στην γνώση των πολλών, το άρθρο 102 του Συντάγματος.

(Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης):

«Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.
Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει.
Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα.
Το κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους.
O έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόμος ορίζει.
Το κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης».
Ο κ. Γιώργος Γιαμαρέλος, είναι τ. ιατρός ΕΣΥ, πρ. δ/ντής τμήματος στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής στο Ιπποκράτεο Π.Γ.Ν.Α.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μανώλης Χιώτης: ''Έφυγε'' σαν σήμερα - Στον ιστορικό μώλο της Σκάλας Ωρωπού το 1970, τραγούδησε το Ροδόσταμο

Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του πανεπιστήμιου Αθήνας, με έδρα τα Ψαχνά, της σχολής οικονομικών και πολιτικών επιστημών, με σ/ν του υπουργείου Παιδείας

Σε εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιταλία, το γενικό λύκειο Σκάλας Ωρωπού "Μίκης Θεοδωράκης"

Στο "Σπίτι με τ’ Αγάλματα" η εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Χαλκίδας, για την τέχνη και την τεχνική του κεντήματος της Αυλωνίτικης φορεσιάς

Το Γυμνάσιο του Αυλώνα, στην εκπομπή "ΕΡΤ Report", της ΕΡΤ1