Πρόσκληση στη 2η η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς ΕλλάδαςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 2η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :
- Ανακοινώσεις Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Γεώργιου
Ψυχογιού.
- Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη.
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΔΡΑΣ
Θέμα 1ο Μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης Συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας , οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στο Δήμο
Θηβαίων.
Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Θέμα 2ο Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 3ο Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή
αντιτίμου για το έτος 2019
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 4ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
Θέμα 5ο Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρμοδιότητας
Λιμενικών Αρχών
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Θέμα 6ο Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της από 6-9-2018
(18SYMV003793596 2018-10-05) Προγραμματικής σύμβασης για τη μελέτη «Μελέτη
Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού και διενέργεια μετρήσεων
στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στα Οινόφυτα του Δήμου Τανάγρας για τα έτη 2018-2019».
Εισηγητής Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιβάλλοντος σε σχέση με την Διαχείριση του Ασωπού κ.
Ιωάννης Ταγκαλέκας
Θέμα 7ο Χαρακτηρισμός της «Βελτίωσης της οδού Ψαχνών - Τριάδας - Αττάλης - Μακρυκάπας-
Πάλιουρα – Καθενών, τμήμα Ψαχνά -Τριάδα του Ν. Ευβοίας»
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Φάνης Σπανός

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΑΙΓΙΟΥ
Θέμα 8ο Λήψη απόφασης σχετικά με την επαναλειτουργία του Πορθμείου Αγ. Νικολάου – Αιγίου.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Ευάγγελος Κατσαγούνος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέμα 9ο Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους
2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των
πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ
(Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 01)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα10ο Έγκριση Προγράμματος από πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ Τόκων, Ιδίων Πόρων, ΟΣΚ και
Επιχορηγήσεων Λοιπών Φορέων ΠΕ Βοιωτίας (Τροπ.00 ) έτους 2019
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 11ο Έγκριση 1ης τροποποίησης (τροπ. 01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2019
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 12ο Έγκριση 1ης τροποποίησης (τροπ. 01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2019
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 13ο Έγκριση 1ης τροποποίησης (τροπ. 01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους
2019
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 14ο Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2019
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 15ο Έγκριση πρότασης για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων για
υλοποίηση/συγχρηματοδότηση στην προγραμματική περίοδο 2021-2027
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Φάνης Σπανός
Θέμα 16ο Έγκριση πρότασης αύξησης προϋπολογισμού σε έργο της ΣΑΕΠ766 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 17ο Εγγραφή νέων έργων στην ΣΑΕΠ866 (Φυσικών Καταστροφών)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 18ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης με προέγκριση της ΣΑΕΠ066 του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 19ο Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης στο έργο της ΣΑΕΠ 056/1 με ΚΕ
2016ΕΠ05610001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2019 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 20ο Τροποποίηση τίτλου και τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2016ΕΠ56600009 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-
2019)»
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 21ο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 129/2018 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης
σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας, για το έργο:
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΗΘΟ ΩΣ ΤΗΝ ΣΟΥΒΑΛΑ
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 22ο Ανάκληση της με αρ. 352/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας και
έγκριση σύναψης Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
του Ευρωπαικού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ” Άξονας Προτεραιότητας 04 -
«Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με τίτλο “Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής
απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια”
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 23ο Έγκριση τροποποίησης της αρ. 348/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας, ως προς τους όρους του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρα 2, 5 κ 6)
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «Μετατροπή του
Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής
κατανάλωσης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ”
Άξονας Προτεραιότητας 04 - «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με τίτλο “Έργα
αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 24ο Έγκριση: α)παράτασης και β)τροποποίησης του άρθρου 2 της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Ανώνυμης
Εταιρείας ΟΤΑ για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ’’
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 25ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΩΤΑ-ΕΣΩΧΩΡΙΑ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την
υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 26ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 27ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση της πράξης:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΕΝΤΑ-ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ», εξουσιοδότηση κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 28ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ- ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την
υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 29ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, για την υλοποίηση της πράξης:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 30ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος αυτής με τον Δήμο Διρφίων-
Μεσσαπίων για το έργο : «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΙΣΣΩΝΑ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 31ο Έγκριση σύναψης και αποδοχής των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λοκρών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ
29/09/2018 & 05-10-2018", εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα 32ο 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
Θέμα 33ο Απόφαση για λύση και εκκαθάριση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.
Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» με βάση τη
διάταξη του άρθρου 220 παρ. 3 του Νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018) με τον
οποίο προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 15 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α` 107). Ανάκληση
της υπ’ αρ. 27/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αρ. 3 Πρακτικό της
συνεδρίασής του της 26/02/2014 - Θέμα 4ο).
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός
Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μανώλης Χιώτης: ''Έφυγε'' σαν σήμερα - Στον ιστορικό μώλο της Σκάλας Ωρωπού το 1970, τραγούδησε το Ροδόσταμο

Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του πανεπιστήμιου Αθήνας, με έδρα τα Ψαχνά, της σχολής οικονομικών και πολιτικών επιστημών, με σ/ν του υπουργείου Παιδείας

Σε εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιταλία, το γενικό λύκειο Σκάλας Ωρωπού "Μίκης Θεοδωράκης"

Στο "Σπίτι με τ’ Αγάλματα" η εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Χαλκίδας, για την τέχνη και την τεχνική του κεντήματος της Αυλωνίτικης φορεσιάς

Το Γυμνάσιο του Αυλώνα, στην εκπομπή "ΕΡΤ Report", της ΕΡΤ1