Διαδικασία πρόσληψης Ειδικευμένων Ιατρών στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας


5ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη διαδικασία πρόσληψης Ειδικευμένων Ιατρών στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Για τη Στερεά Ελλάδα συγκεκριμένα ενέκρινε 51 θέσεις.


5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
A/A
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
2
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
3
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
4
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
5
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
6
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
7
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
8
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
9
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
10
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
11
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ , ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ –ΔΙΟΙΚΗΣΗ –ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Της ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
12
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
13
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
14
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΝΟΣΩΝ - ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1


ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

14
1
Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
2
Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
3
Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1


ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

3
1
Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1


ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

1
1
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
2
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ)
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
3
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
4
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ –ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ , ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ –ΔΙΟΙΚΗΣΗ –ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Της ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
5
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ)
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
6
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ)
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
1
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑ)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
2
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑ)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
3
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑ)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α
1
4
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑ)
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
5
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑ)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1


ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

11
1
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
2
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
3
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
4
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
5
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
6
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
7
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
8
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
9
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
10
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
11
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
12
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
1
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
2
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ)
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
1
3
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α
1
4
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ)
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
5
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ)
ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α
1
6
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ)
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
1
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ)
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
2
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1
3
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1
4
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
1


ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

22


ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

51Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μανώλης Χιώτης: ''Έφυγε'' σαν σήμερα - Στον ιστορικό μώλο της Σκάλας Ωρωπού το 1970, τραγούδησε το Ροδόσταμο

Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του πανεπιστήμιου Αθήνας, με έδρα τα Ψαχνά, της σχολής οικονομικών και πολιτικών επιστημών, με σ/ν του υπουργείου Παιδείας

Σε εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιταλία, το γενικό λύκειο Σκάλας Ωρωπού "Μίκης Θεοδωράκης"

Στο "Σπίτι με τ’ Αγάλματα" η εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Χαλκίδας, για την τέχνη και την τεχνική του κεντήματος της Αυλωνίτικης φορεσιάς

Το Γυμνάσιο του Αυλώνα, στην εκπομπή "ΕΡΤ Report", της ΕΡΤ1